Bước 1:

● Nhấp vào nút TẢI BẢN CÀI ĐẶT
● File tải về sẽ có định dạng *.apk, mở file

Bước 2:

● Bật cho phép cài đặt ứng dụng từ nguồn khác Google Play
● Nhấp chọn OK
● Nhấp cài đặt

Bước 3:

● Quay trở về màn hình chính
● Nhấp chọn biểu tượng Săn Hũ 777 để bắt đầu chơi game